Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów

Wszyscy chętni studenci mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na okres od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Wysokość składki w roku akademickim 2017/2018 wynosi 48 zł.

Studenci po ubezpieczeniu (samodzielnym wypełnieniu internetowego formularza zgłoszenia do ubezpieczenia i opłaceniu składki) otrzymają na wskazany przez siebie adres mailowy dwa dokumenty:
1) ogólne warunki umowy,
2) zaświadczenie o ubezpieczeniu, które jest dokumentem potwierdzającym zawarcie i opłacenie ubezpieczenia.

Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie w terminie do 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem od 1 października br. Studenci, którzy opłacą ubezpieczenie po 31 października br. będą objęci ubezpieczeniem dzień roboczy po dokonaniu opłaty.

Student aby wypełnić formularz zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacić składkę musi:
1) wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
2) podać nr ID Klienta: zgvkx
lub zeskanować swoim smartfonem podany na plakacie Kod QR.