Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2017/2018

Informuje, że rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus + zostaje przedłużona na 30 czerwca br. W tym terminie należy dostarczyć do pok. 51 (parter):
– zaświadczenie o średniej ocen, do pobrania z dziekanatu wydziału;
– certyfikat językowy (zaświadczenie o znajomości języka) potwierdzający znajomość języka kraju, w którym planowany jest udział w wymianie.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się poprzez Uczelniany System Obsługi Studenta USOS: http://usosweb.amu.edu.pl.

Załączniki