Dziekan WNPiD wyróżniony Medalem 25-lecia Wydziału Politologii UMCS

Prof. Andrzej Stelmach został wyróżniony medalem 25-lecia Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w uznaniu jego zasług na rzecz wieloletniej współpracy z tym ośrodkiem. Wręczenie medalu nastąpiło podczas Uroczystej Rady Wydziały Politologii, w ramach IV Kongresu Politologii w Lublinie, w dniu 19 września br.

Uroczystość była okazją do wręczenia Pani Dziekan WP UMCS okolicznościowego prezentu od społeczności całego naszego Wydziału.