Dzień Studenta I roku

Prorektor ds. studenckich serdecznie zaprasza na uroczystość, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 9.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Program uroczystości:

1. Przemówienie prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektora ds. studenckich.

2. Ślubowanie studentów I roku.

3. Wykład prof. dr. hab. Henryka Koroniaka pt. Czy żyjemy w uporządkowanym świecie?

4. Przemówienie Dominika Wysockiego, Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UAM.

5. Gaudeamus.

Po uroczystości odbędą się spotkania na wydziale.

  • godz. 12:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (stosunki międzynarodowe – sala 120, zarządzanie państwem – sala 121)
  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (dziennikarstwo i komunikacja społeczna – sala 120, politologia – 121)
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe; następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku bezpieczeństwo narodowe w Auli WNPiD.