Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

Szkoła Językowa UAM informuje o terminach egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych na poziomie B.2.2. Dotyczy ona studentów studiów stacjonarnych I stopnia. W załączniku są zamieszone daty planowanych rejestracji żetonowych.

Terminy egzaminów certyfikacyjnych 2017-2018