Dostępne czasopisma

Alfabetyczny wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2017.

 1. CBOS.SPIS KOMUNIKATÓW
 2. Current History
 3. Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku
 4. The Economist
 5. Europejski Przegląd Sądowy
 6. Forum Nowe przegląd prasy światowej
 7. Forum Akademickie
 8. Gazeta Polska
 9. Gazeta Wyborcza
 10. Głos Wielkopolski
 11. Integration
 12. Krytyka Polityczna
 13. Kultura Współczesna
 14. Le Monde Diplomatique
 15. The National Interest
 16. Newsweek Polska
 17. Nowa Europa Wschodnia
 18. Nowa Technika Wojskowa
 19. Nowe Media
 20. Państwo i Prawo
 21. Politeja
 22. Polityka
 23. Polityka Polska
 24. Polityka Społeczna
 25. Polska Zbrojna
 26. Praca Socjalna
 27. Press
 28. Przegląd Polityczny
 29. Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 30. Przegląd Socjologiczny
 31. Przegląd Zachodni
 32. Puls Biznesu
 33. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 34. Rocznik Historii Prasy Polskiej
 35. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 36. Rocznik Strategiczny
 37. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 38. Rzeczpospolita
 39. Samorząd Terytorialny
 40. Stan Rzeczy
 41. Stosunki Międzynarodowe
 42. Studia Europejskie
 43. Studia Medioznawcze
 44. Studia Politologiczne
 45. Time
 46. Trzeci Sektor
 47. Unia Europejska.pl
 48. Więź
 49. World Politics
 50. Wprost
 51. Wspólnota
 52. Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
 53. Zadra : pismo feministyczne
 54. Zarządzanie Publiczne
 55. Zeszyty Prasoznawcze
 56. Znak

Pozostałe czasopisma

 1. Armia : ilustrowany magazyn wojskowy
 2. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
 4. Athenaeum : Polska w świecie
 5. Bezpieczeństwo Narodowe
 6. Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 8. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
 9. The British Journal of Politics & International Relations
 10. BUC : Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
 11. Central European Journal of Communication
 12. Chorzowskie Studia Polityczne
 13. Chrześcijaństwo, Świat, Polityka
 14. Civitas. Studia z Filozofii Polityki
 15. Consensus
 16. Czysta Energia
 17. Disarmament forum
 18. Disputatio
 19. Dziś : przegląd społeczny
 20. East Asian Strategic Review
 21. Euhamer. Przegląd Religioznawczy
 22. Foreign Affairs
 23. Foreign Policy
 24. Gnieźnieńskie Studia Europejskie
 25. Horyzonty Polityki
 26. Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski
 27. Informacja o Pracy ROP
 28. Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze
 29. International Political Science Review
 30. Internationale Politik
 31. Internationale Politik und Gesellschaft
 32. International Security
 33. International Studies
 34. Journal of Cross-Cultural Psychology
 35. Kino : miesięcznik poświęcony twórczości i kulturze filmowej
 36. Kronika Sejmowa
 37. Kronika Wielkopolski
 38. Kultura i Społeczeństwo
 39. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
 40. Lewą Nogą. Polityka Artystyczna
 41. Literatura na Świecie
 42. Mały Rocznik Statystyczny Polski
 43. Medyczna Wokanda
 44. Monitor Integracji Europ./ zm tyt. w 2004 r Monitor Europejski
 45. Najwyższy Czas : pismo konserwatywno-liberalne
 46. Newsweek NY
 47. Nowa Europa Przegląd Natoliński
 48. Nowa Polityka Wschodnia
 49. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte
 50. Online Marketing Polska
 51. Perceptions : journal of international affairs
 52. Perspektywy Europejskie
 53. Policy Review
 54. Polish Political Science Yearbook
 55. The Polish Political Science Quarterly
 56. Political Studies
 57. Political Studies Review
 58. Political Theory
 59. Political Studies : the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom
 60. Polityka i Społeczeństwo
 61. Polska Scena Polityczna
 62. Polski Przegląd Dyplomatyczny 
 63. Prawo i Polityka
 64. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 65. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 66. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria
 67. Przegląd Humanistyczny
 68. Przegląd Politologiczny
 69. Przegląd Psychologiczny
 70. Przegląd Sejmowy
 71. Przegląd Strategiczny
 72. Przegląd Wschodni
 73. Przegląd Zachodniopomorski
 74. Public Policy and Economic Development
 75. Racja Polska
 76. Realia i Co Dalej
 77. Refleksje
 78. Res Publica Nowa
 79. Rocznik Integracji Europejskiej
 80. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 81. Rocznik Statystyki Międzynarodowej
 82. Rocznik Wschodni
 83. Social Philosophy & Policy
 84. Der Spiegel
 85. Społeczeństwo i Polityka
 86. Sprawy Międzynarodowe
 87. Sprawy Narodowościowe
 88. Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 89. Studia Polityczne
 90. Studia Socjologiczne
 91. Studia z Polityki Publicznej
 92. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 93. Świat Idei Polityki
 94. Tygodnik Powszechny
 95. Unia Europejska / zm. tyt. Monitor Unii Europejskiej
 96. Uważam Rze
 97. Welt Trends
 98. Wiedza i życie
 99. Wspólnoty Europejskie
 100. Zeszyty Prawnicze BAS
 101. Zeszyty Telewizyjne
 102. Życie Uniwersyteckie