Prof. Andrzej Sakson odznaczony Złotym Medalem Za Długoletnia Służbę

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab. Andrzejowi Saksonowi  Złoty Medal Za Długoletnia Służbę jako “nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w Służbie Państwa”.  Ponadto Pan Profesor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznakę Honorową “Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest to najwyższe wyróżnienie regionalne nadawane osobom, które poprzez swoją działalność “wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny Województwa Wielkopolskiego”. Trzecim odznaczeniem jakie w tym roku trzymał prof. Sakson jest Honorowa Odznaka “Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”. Serdecznie gratulujemy!

Read more

Wizyta Ambasadora Azerbejdżanu na WNPiD

Zapraszamy na wykład Jego Ekscelencji Hasana Aziz Hasanova, który odbędzie się we wtorek, 30 maja o godzinie 13:15 w sali 121. Nasz gość od 2010 r. jest Ambasadorem Azerbejdżanu w Polsce. W przeszłości był szefem placówki dyplomatycznej na Węgrzech, oraz pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Republiki Azerbejdżanu. Tematem spotkania będzie Azerbejdżan wobec współczesnych wyzwań. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

Read more

Dziennikarskie Koziołki 2017 rozdane

We wtorek, 9 maja o godzinie 18:30 spotkali się uczestnicy tegorocznej gali Dziennikarskie Koziołki, organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. Co roku wśród nagradzanych dziennikarzy znadują się osoby związane z naszym Wydziałem, absolwenci i wykładowcy. Podobnie było i w tym roku. Wśród laureatów znaleźli się między innymi: red. Ewa Siwicka ( Nagroda Główna),  Stefania Pruszyńska i Zenon Bosacki ( Nestor Dziennikarstwa) oraz Kurier Lokalny ( Redakcja Roku). Do zobaczenia za rok na WNPiD!  Relacja fotograiczna dostępna na naszym profilu facebookowym.

Read more

Nowy zespół badawczy powołany na WNPiD!

Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dra hab. Andrzeja Stelmacha został powołany zespół badaczy, który będzie realizował projekt pt.: „Agresja w komunikowaniu masowym w XXI wieku”. Kierownikiem grupy został prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak, a w jej skład weszli: prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk, dr Dominika Narożna, dr Jakub Jakubowski, dr Anatol Czaban, dr Waldemar Jarczewski.

Read more

VI Kongres Kół Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Kongres Kół Naukowych UAM zaprasza na ogólnopolską konferencje „Społeczeństwo obywatelskie”, która organizowana jest z okazji 20-lecia Konstytucji RP. Spotkanie odbędzie się w dniach 16-17 maja br., na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Kongres jest wydarzeniem otwartym, adresowanym przede wszystkim do studentów, doktorantów i pracowników nauki oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Read more

Dziennikarskie Koziołki 2017

We wtorek, 9 maja o godzinie 18:30 w sali 120 odbędzie się gala finałowa tegorocznej edycji Dziennikarskich Koziołków, organizowanej przez Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody dziennikarzom przyznają sami dziennikarze. Wyróżniana jest osobowość, styl i charakter dziennikarza, jego praca która nadaje dziennikarstwu status zawodu zaufania publicznego, profesjonalizm i przestrzeganie etycznych kanonów. W poprzednich latach, wśród laureatów znaleźli się nasi pracownicy i studenci.

Wizyta prof. Roberta Krimmera na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

krimmerW dniach 4-6 kwietnia na zaproszenie Władz Dziekańskich Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu gościł prof. Robert Krimmer, pracownik naukowy Wydziału Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie. Profesor ma bogaty dorobek naukowy w zakresie problematyki rozwoju społeczeństwa cyfrowego oraz nowych form partycypacji obywatelskiej i technik głosowania (e-voting). Jest członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma Government Information Quarterly, a także autorem ponad 100 artykułów naukowych (index Hirsha 13). Pracował m.in. w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.

Pierwszy dzień wizyty profesora (5 kwietnia) otworzył wykład zatytułowany “Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century”, którego celem było przedstawienie znaczenia e-votingu we współczesnym państwie demokratycznym. Wykład zgromadził w Auli Wydziału znaczną liczbę pracowników naukowych i studentów, którzy zainteresowani przedstawionymi zagadnieniami przedstawiali swoje wątpliwości, pytania i komentarze.
W kolejnym dniu swojej wizyty w Poznaniu prof. Krimmer przedstawił wykład inauguracyjny w ramach konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu WNPiD zatytułowanej „Polityki publiczne w Polsce – między centralizmem a lokalizmem”. W wykładzie skierowanym w dużej mierze do naukowców i badaczy, profesor Krimmer przedstawił problematykę e-votingu w kontekście wykorzystania narzędzi elektronicznego głosowania w wyborach w państwach europejskich (Estonia, Szwajcaria i Norwegia), jak i w Australii. Przedstawiony przez gościa wykład został zatytułowany „Internet Voting and the How and Why to the Notion of Verifiability: Insights from Estonia, Switzerland, Norway and Australia”.
Wizyta profesora Krimmera była możliwa dzięki życzliwemu wsparciu władz miasta Poznania, które współfinansowały przyjazd i pobyt Gościa w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań”.