Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 18 grudnia 2018 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2018/2019. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Read more

Udział naszych wykładowców w konferencji „Temi e Leader oltre le ideologie”

Prof. Agnieszka Stępińska i dr Bartłomiej Secler biorą udział w konferencji naukowej „Temi e Leader oltre le ideologie” Włoskiego Stowarzyszenia Komunikacji Politycznej (Associazione Italiana di Comunicazione Politica). Konferencja odbywa się w Departamencie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Perugii (Università degli Studi di Perugia) w dniach 13 – 15 grudnia.

Read more

Polsko-węgierska gra “ZnajZnak” w Poznaniu

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Węgierski Instytut Kultury zapraszają na spotkanie 11 grudnia.

O Rewolucji na Węgrzech w 1956 r. opowiedzą: Ákos Engelmayer były ambasador Węgier w Polsce oraz drJános Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Read more

Seminarium naukowe: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa

Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM zapraszają do udziału w seminarium pt.: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa, które odbędzie się w piątek, 7 grudnia, w sali 43.

Read more

Spotkanie z Konsulem Stanów Zjednoczonych Ameryki na WNPiD

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu wraz z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim.

Pan Konsul Brian Selman przedstawi możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:
– praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po ukończeniu studiów
– studia drugiego stopnia – możliwości dofinansowania oraz proces aplikacyjny
– programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku akademickiego

Read more

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2019!

Do 12 grudnia można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu “Study in Poland”. W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Read more