Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

I. 30 IX 2016r – Dzień Studenta I roku, uniwersytecka inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku.
II. 3 X 2016r – Uniwersytecka inauguracja roku akademickiego.

III. Semestr zimowy

Okres zajęć dydaktycznych: 4 października 2016r – 1 lutego 2017r.

Wakacje zimowe: 22 grudnia 2016r – 2 stycznia 2017r.

Zimowe sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna: 2 – 19 lutego 2017r.

IV. Semestr letni

Okres zajęć dydaktycznych: 20 lutego – 14 czerwca 2017r.

Wakacje wiosenne: 14-18 kwietnia 2017r. Letnia sesja egzaminacyjna: 16 – 30 czerwca 2017r.

Wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych): 1 lipca – 3 września 2017r.

Sesja egzaminacyjna: 4 – 17 września 2017r.

W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 3 października 2016 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 10 maja 2017 r. (Dzień Sportu).

Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.
W dniu 4 czerwca 2017 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.