Plany zajęć na rok akad. 2016/2017 - sem. zimowy

UWAGA! Poniżej zamieszczone zostały wykazy przedmiotów w semestrze letnim na studiach stacjonarnych, wykazy przedmiotów na studiach niestacjonarnych oraz link do aplikacji Agenda WNPiD, za pomocą której obsługiwać będziecie Państwo swój plan zajęć.

Aby widzieć swój plan zajęć należy wejść na stronę aplikacji i zalogować się do niej w taki sam sposób, jak do poczty uniwersyteckiej lub USOSa. Następnie należy subskrybować wybrane przez siebie zajęcia na swoim roku studiów oraz w ramach swojej specjalności. Wówczas dzięki opcji "Moja tablica" będziecie Państwo widzieć wybrane przez siebie zajęcia. Korzystając natomiast z kalendarza możecie Państwo przeglądać kolejne tygodnie swojego planu. Instrukcja obsługi programu znajduje się TUTAJ bądź też po wejściu do aplikacji i kliknieciu w klawisz POMOC. Zachęcamy więc Państwa do korzystania z aplikacji i zgłaszania swoich uwag odnośnie jej obsługi na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informujemy, że plany nie są jeszcze kompletne i będą na bieżąco aktualizowane.
 


 

Przedmioty do wyboru (ścieżki)

Powyżej zamieszczono listę przedmiotów do wyboru. Zostały one już zaplanowane w nowej aplikacji Agenda WNPiD. Aby sprawdzić terminy oraz godzinę poszczególnych spotkań należy:

  1. Wejść na stronę programu.
  2. Zalogować się na swoje konto klikając w MENU i podając takie same dane jak do systemu USOSweb.
  3. Kliknąć w pole SUBSKRYPCJA.
  4. Wybrać kierunek studiów "AMU PIE Zajęcia poza Wydziałem", jeśli interesują Państwa przedmioty w języku obcym w ramach oferty AMU-PIE, lub "ŚCIEŻKI Zajęcia do wyboru", jeśli interesują Państwa pozostałe przedmioty.
  5. Następnie zaznaczyć te przedmioty, które Państwa interesują.
  6. Wówczas po powrocie na stronę główną programu, kliknięciu w opcję MOJA TABLICA oraz wybraniu tygodnia w kalendarzu od 5 października, w Państwa tygodniowym planie zajęć pojawią się nazwiska prowadzących przedmioty, które zostały przez Państwa oznaczone.
  7. Dzięki temu można wybrać przedmiot, który nie koliduje z Państwa planem zajęć.

 

Studia stacjonarne - I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Politologia - studia stacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Zarządzanie państwem - studia stacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

Studia stacjonarne - II stopnia (SUM)

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne II stopnia

Wykaz przedmiotów dla I roku pojawi się po zakończeniu procesu rekrutacji. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne II stopnia

Wykaz przedmiotów dla I roku pojawi się po zakończeniu procesu rekrutacji. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Politologia - studia stacjonarne II stopnia

Wykaz przedmiotów dla I roku pojawi się po zakończeniu procesu rekrutacji. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.


Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne II stopnia

Wykaz przedmiotów dla I roku pojawi się po zakończeniu procesu rekrutacji. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

International Relations - Master's Degree Programme

 

 


 

Studia niestacjonarne - I stopnia (licencjackie)

Informujemy, że plany nie są jeszcze kompletne i będą na bieżąco aktualizowane.


Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne licencjackie

Podział na grupy na I roku studiów zostanie zamieszczony w późniejszym terminie. Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na II i III roku studiów dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

Politologia - studia niestacjonarne licencjackie

 

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne licencjackie

 

Studia niestacjonarne - II stopnia (SUM)

Informujemy, że plany nie są jeszcze kompletne i będą na bieżąco aktualizowane.


Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne II stopnia

Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne II stopnia

Podziału na grupy w ramach przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych na I i II roku dokonuje starosta w porozumieniu z opiekunem kierunku.

 

Politologia - studia niestacjonarne II stopnia

 

Stosunki międzynarodowe - studia niestacjonarne II stopnia

Video

Dziennikarstwo
Media Relations
WNPiD
Dziekan zaprasza na studia!
Kulisy studiowania
LipDub UAM

Wi-Fi Access