Informacja o wypłacie stypendium socjalnego w marcu

Informujemy, że brak oficjalnej decyzji ze strony JM Rektora w sprawie podziału funduszu socjalnego na semestr letni 2010/2011, spowodował, iż pozostałe rodzaje pomocy materialnej (stypendium socjalne, dodatek mieszkaniowy, na wyżywienie, zapomogi) nie zostały wypłacone w miesiącu marcu 2011 r.
Natychmiast po otrzymaniu decyzji Rektora i Samorządu Studenckiego zostanie zrealizowana wypłata zaległych stypendiów.

Video

Dziennikarstwo
Media Relations
WNPiD
Dziekan zaprasza na studia!
Kulisy studiowania
LipDub UAM

Wi-Fi Access