DrAlina Balczyńska-Kosman

Alina Balczyńska-Kosman – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.Praca doktorska na temat: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie organów państwowych, jako element układu komunikowania”. Autorka publikacji  z zakresu mediów masowych, aktywności politycznej i medialnej kobiet, języka polityki.

 • Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, red. A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • A. Balczyńska-Kosman , Udział kobiet w mediach a problematyka stereotypów płci, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2011, Nr 2.
 • A. Balczyńska-Kosman , The Participation of Women in the Media and in Politics – an International Dimension, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
 • A. Balczyńska-Kosman, Some Issue on Women in Political, Media and Socio – Economic Space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
 • A. Balczyńska-Kosman, Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania, Poznań 2012.
 • A. Balczyńska-Kosman, Instytucje regulujące radiofonię I telewizję a europejskie standardy  demokratyczne, „Przegląd Politologiczny” Poznań 2007 , Nr 3.
 • A. Balczyńska-Kosman , Język polityki jako jeden z elementów konstytuujących europejski dyskurs publiczny, [w:] 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją, red. Z. Czachór, Poznań 2007.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Media i  procesy komunikowania masowego
 2. Polityka medialna i instytucje regulujące radiofonię i telewizję
 3. Aktywność polityczna i medialna kobiet
 4. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 5. Język polityki

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Komunikowanie polityczne
 2. Współczesne systemy medialne
 3. Socjologia mediów
 4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwo Unii Europejskiej
 5. Media i komunikowanie w życiu publicznym

Nagroda Dziekana w 2013 roku za działalność organizacyjną.

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże
 2. Literatura i film