Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

DZIEŃ STUDENTA I ROKU – 29 WRZEŚNIA 2017r.

Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a)

  • godz. 12:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (stosunki międzynarodowe – sala 120, zarządzanie państwem – sala 121)
  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (dziennikarstwo i komunikacja społeczna – sala 120, politologia – 121)
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe; następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku bezpieczeństwo narodowe w Auli WNPiD.

 WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO – 2 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a)

  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (dziennikarstwo i komunikacja społeczna – sala 120, politologia – sala 121)
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków (bezpieczeństwo narodowe – Aula WNPID, stosunki międzynarodowe” – sala 120)
  • godz. 18:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim, stosunki międzynarodowe w języku angielskim oraz zarządzanie państwem  w języku angielskim (sala 121); następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: (dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim – sala 125, stosunki międzynarodowe w języku angielskim – sala 126, zarządzanie państwem w języku angielskim – sala 127).

 

3 PAŹDZIERNIKA 2017r. – PIERWSZY DZIEŃ ZAJĘĆ 

 

Wydziałowe inauguracje są obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia studiujących na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszystkie punkty programu odbędą się w siedzibie Wydziału ( ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań).