Prof. Andrzej Sakson odznaczony Złotym Medalem za Długoletnia Służbę

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał prof. dr. hab. Andrzejowi Saksonowi  Złoty Medal za Długoletnia Służbę jako „nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w Służbie Państwa”.  Ponadto Pan Profesor otrzymał z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest to najwyższe wyróżnienie regionalne nadawane osobom, które poprzez swoją działalność „wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny Województwa Wielkopolskiego”. Trzecim odznaczeniem jakie w tym roku trzymał prof. Sakson jest Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”. Serdecznie gratulujemy!