Z wizytą w Kazachstanie

Prorektor prof. Tadeusz Wallas na zaproszenie odwiedził uniwersytety: Al-Farabi Kazakh National University, IT University oraz Kazakh American University. Wraz z współpracownikami odbył Wiele spotkań z władzami, pracownikami i studentami uniwersytetów na temat współpracy naukowej, dydaktycznej, konferencyjnej.  Prorektor prof. Tadeusz Wallas uroczyście został odznaczony przed Senatem za wieloletnie rozwijanie współpracy pomiędzy UAM z Al-Farabi Kazakh National University. Jeszcze w czerwcu na UAM przyjedzie grupa 16 studentów z uniwersytetu Al-Frabi na specjalny dwutygodniowy kurs na temat warsztatu dziennikarza.

Wraz z prorektorem w Kazachstanie gościli przedstawiciele naszego wydziału: prodziekani prof. Radosław Fiedler i prof. Maciej Walkowski oraz prof. Robert. Kmieciak.