Finaliści turnieju „TEAM EUROPE & THE ART OF DEBATE” w Brukseli

Na przełomie marca i kwietnia Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM i UMCS we
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie przeprowadziło turniej debat
oksfordzkich: „TEAM EUROPE & THE ART OF DEBATE”.
Po dwie drużyny z każdego ośrodka (uczestnicy debat finałowych) w dniach 2-5 lipca w nagrodę
uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Trakcie pobytu odbyli szereg spotkań z urzędnikami
Komisji Europejskiej.