Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym – III Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

W dniach 21-22 marca br. odbędzie się III edycja Forum Pełnomocników ds. Studentów z Niepełnosprawnościami „Formy wsparcia studentów z trudnościami natury psychicznej i poznawczej w szkolnictwie wyższym”. Aby przybliżyć tematykę Forum szerszemu środowisku akademickiemu, w tym roku obrady będą dostępne dla wolnych słuchaczy. W środę, 21 marca na Wydziale Historycznym odbędzie się wykład „Wsparcie  w procesie edukacji studenta z ASD na wyższej uczelni – doświadczenia Fundacji SYNAPSIS”.

Zgłoszenia na forum:

WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego pod linkiem:

https://goo.gl/forms/QyWUUxVlAy042yXx1

Wykład Fundacji SYNAPSIS dla wolnych słuchaczy (4,5 h):

Wsparcie  w procesie edukacji studenta z ASD na wyższej uczelni – doświadczenia Fundacji SYNAPSIS

Zapraszamy również wolnych słuchaczy na pierwszy dzień konferencji. Jeśli chcesz uczestniczyć w pierwszym dniu Forum (środa 21 marca) jako wolny słuchacz na czterogodzinnym wykładzie Fundacji SYNAPSIS –  wybierz opcję „Wolny słuchacz” w formularzu zgłoszeniowym.

Udział wolnego słuchacza jest DARMOWY i przysługuje wyłącznie studentom i pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wolnym słuchaczom oferujemy wyłącznie udział w wykładzie i dostęp do serwisu kawowego oraz certyfikat udziału. Obiad we własnym zakresie.

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Osóbka
krzysztof.osobka@amu.edu.pl
tel. (0-61) 829 2243

Patronat:

Komisja ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych KRASP 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Logo PSRP