Głosuj w PBO2019 na projekt Rzeczpospolita Moraska

Studenci wydziałów, które mieszczą się na Kampusie Morasko przygotowali wziąć imprezowe sprawy w swoje ręce i złożyliprojekt w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019. Jest to wynik majowej konferencji „Przyszłość Moraska”, która odbyła się na naszym Wydziale podczas festiwalu Wielkie Grillowanie UAM. Zamiarem studentów jest ukazanie, że społeczność akademicka chce zintegrować się z mieszkańcami najbliższych okolic i rozpocząć rok akademicki 2019/2020 Dniami Moraska, które przypadną na rok 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.  

Link:  https://pbo2019.um.poznan.pl/i/pbo-2019/voting

Instrukcja głosowania: https://www.youtube.com/watch?v=3ZSDKijxw0c&feature=youtu.be