I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze.”

Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Polityka społeczna w trójwymiarze”, która odbędzie sięw dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r. w Poznaniu.

Intencją organizatorów jest zapoczątkowanie cyklicznego corocznego wydarzenia, które będzie miało charakter trójwymiarowy. Pierwszy wymiar to wymiana opinii, poglądów oraz prezentacja wyników prowadzonych przez Państwa badań naukowych z zakresu polityki społecznej. Drugi poświęcony będzie działaniom podejmowanym przez władze i instytucje szczebla państwowego oraz samorządowego, trzeci zaś wymiar stanowić będzie prezentację i promocję działań podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora (np. BARKĘ, CARITAS, Stowarzyszenie WIOSNA, spółdzielnie socjalne, itp.).

Kontakt do osoby odpowiedzialnej:

Dr Magdalena Kacperska
magdalena.kacperska@amu.edu.pl

 

Załączniki