II Dzień Jakości Kształcenia UAM

Zbliża się II Dzień Jakości Kształcenia UAM organizowany pod hasłem „Uniwersytet dobrych praktyk. Przez współpracę i projekty do lepszego kształcenia”. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w Collegium Historicum na Morasku, w godzinach 9.00 – 15.30.

Zapraszamy do Auli im. Profesora Gerarda Labudy na sesje prezentacji ustnych, dwie sesje prezentacji posterowych i dwa panele dyskusyjne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane zgłoszenia prezentacji i plakatów. Szczegółowy program znajduje się w załączniku poniżej.

II Dzień Jakości Kształcenia ma charakter otwarty dla całej społeczności akademickiej UAM. Będzie to wyjątkowa okazja do szerokiej wymiany doświadczeń edukacyjnych nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów naszej Uczelni.

Załączniki