II miejsce naszego absolwenta w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach

Praca magisterska Krzysztofa Grządzielskiego, naszego absolwenta zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Praca została napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Kowalczyka.

Gratulujemy Krzysztofowi i Panu Profesorowi.