II seminarium naukowe pt.: Determinanty bezpieczeństwa w miejskim transporcie publicznym

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem zorganizował  już II seminarium naukowe pt. Determinanty bezpieczeństwa w miejskim transporcie publicznym. Wydarzenie odbyło się w piątek, 26 stycznia 2018 r. na naszym Wydziale. Tematyka spotkania poruszała zagadnienie bezpieczeństwa w publicznym transporcie drogowym. W seminarium udział wzięli: dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – prof. Andrzej Stelmach, specjaliści Politechniki Poznańskiej, Urzędu Miasta Poznania, Zarządu Transportu Miejskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także absolwenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, którzy po ukończeniu studiów, zdobyli pracę w prestiżowych instytucjach i firmach, w których wykorzystują zdobyte u nas umiejętności i wiedzę. Całość wydarzenia poprowadził kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem – prof. Jerzy Konieczny.

W ramach prowadzonych działań planuje się publikację związaną z bezpieczeństwem publicznego transportu zbiorowego.

Prace zespołu koordynuje inicjator projektu – dr Mikołaj Tomaszyk.