II Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka Z cyklu „Studenckie impresje” pt.” Źródła tożsamości”

Zakład Edukacji Artystycznej WSE, zaprasza studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do udziału w II edycji konkursu plastycznego w ramach obchodów Dekady Jubileuszowej UAM i objęty Patronatem JM Rektora UAM oraz Dziekanów Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału Nauk Społecznych.

Celem konkursu jest umożliwienie studentom UAM, zaprezentowania swych artystycznej pasji, kreatywności, ciekawych rozwiązań plastycznych, wynikających z fascynacji procesem tworzenia i chęci upublicznienia własnej ekspresyjności.Tegoroczny podtytuł „Źródła tożsamości”, odnosi się do refleksji twórczej na temat własnej podmiotowości, rozumianej bardzo szeroko, w kontekście źródeł konstytuowania się tożsamości człowieka oraz istotnych dla tego procesu miejsc, ludzi, wieloaspektowego funkcjonowania w każdym przejawie życia. Pomysłodawcą i koordynatorem ośmiu edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje” oraz w nowej formule uczelnianej, jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Funkcję Sekretarza Konkursu, ponownie pełnić będzie, mgr Marta Kędzia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: studenci.amu.edu.pl/content-s/348178-ii-uczelniany-konkurs-plastyczny-uam-im.-piotra-wojciaka-z-cyklu-studenckie-impresje-pt.-zrodla-tozsamosci.