III Konferencja dla nauczycieli „Szkoła XXI wieku. Wyzwania przed nauczycielem i uczniem”

Zapraszamy do udziału w III konferencji dla nauczycieli „Szkoła XXI wieku. Wyzwania przed nauczycielem i uczniem”, która odbędzie się w piątek, 24 listopada w sali posiedzeń Rady Wydziału. W dzisiejszych czasach żadna instytucja, także szkoła, nie jest w stanie funkcjonować w oderwaniu od realiów współczesnego środowiska medialnego. Nie tylko musimy pielęgnować wizerunek w oparciu o pozytywne relacje z lokalnymi mediami, ale i sami inicjować działania informacyjne i promocyjne (strona internetowa szkoły, media społecznościowe itd.). Same instytucje edukacyjne są zresztą środowiskiem funkcjonowania wielu mediów (gazetek szkolnych, biuletynów, blogów, prywatnych inicjatyw uczniów i nauczycieli). Zadaniem kolejnej konferencji z cyklu SZKOŁA XXI w. jest szeroka dyskusja nad problemami pojawiającymi się na styku funkcjonowania szkoły i mediów. W ramach konferencji odbędzie się także przegląd gazet szkolnych i uczniowskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Proponowane wykłady i warsztaty:

  • Warsztat rzecznika prasowego szkoły
  • Szkoła w mediach społecznościowych
  • Strona internetowa szkoły
  • Zarządzanie kryzysem medialnym
  • Rola gazet szkolnych i uczniowskich w instytucjach edukacyjnych
  • Warsztat News Literacy

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy. 

 Wypełnione zgłoszenia proszę przysyłać na adres szkoła@wnpid.amu.edu.pl do 13 listopada 2017 r.