Inauguracja roku akademickiego na studiach niestacjonarnych

30 IX (sobota)

  • 10:00 – I SUM Stosunki międzynarodowe s. 120
  • 10:00 – I SUM Bezpieczeństwo narodowe s. 120
  • 13:30 – I LIC Bezpieczeństwo narodowe s. AULA

 

7 X (sobota)

  • 10:00 – I LIC Stosunki międzynarodowe s. 120
  • 10:00 – I LIC Politologia s. 120
  • 10:00 – I LIC Dziennikarstwo s. 120
  • 13:30 – I SUM Dziennikarstwo s. Aula
  • 13:30 – I SUM Politologia s. Aula

Po zakończeniu uroczystości rozpoczynają się zajęcia.