Index Investment Challenge

Jest to konkurs inwestycyjny organizowany przez KNRK INDEX działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Celem konkursu jest promowanie polskiego rynku kapitałowego oraz aktywnego sposobu lokowania środków. Jest to jeden z największych projektów studenckich w Polsce stworzony przez studentów, dla studentów. Konkurs polega na inwestowaniu wirtualnych środków w spółki indeksu WIG30 za pomocą platformy inwestycyjnej. Jest to doskonała okazja do sprawdzenia własnych umiejętności oraz intuicji  bez ponoszenia ryzyka.

W konkursie może wziąć udział każdy student polskiej uczelni do 26 r.ż. posiadający ważną legitymację studencką. Dla trzech uczestników, którzy w ciągu miesiąca osiągną największe stopy zwrotu przewidziane są atrakcyjne nagrody:

I miejsce 7 000 zł

II miejsce 5 000 zł

III miejsce 3 000 zł

Zostaną one wręczone na uroczystej Gali Finałowej wieńczącej III edycję konkursu INDEX Investment Challenge.

Rejestracja do konkursu rozpoczęła się 20 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Start rywalizacji odbędzie się już 7 maja. Uczestnicy będą mieli czas do 1 czerwca na osiągnięcie jak największej stopy zwrotu z wirtualnych inwestycji. Partnerem Technicznym konkursu jest Dom Maklerski BOŚ.

Rejestracja odbywa się przez stronę internetową: http://indexchallenge.pl/. Inwestycje to jedno z podstawowych zagadnień świata finansów, a nic nie ugruntuje wiedzy na ten temat tak kompleksowo jak czynna praktyka. Jest to niepowtarzalna szansa na skonfrontowanie swych umiejętności z mechanizmami działania rynku przy wykorzystaniu wirtualnych pieniędzy. Regulamin dostępny tutaj.