Informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów, którzy ubiegają się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

W załączniku znajduje się informacja dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, którzy ubiegają się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Załączniki