Informacja na temat wypłat Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów

W związku z ostatnimi problemami z terminowym wypłacaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów informujemy, że decyzją Pana Rektora i Pani Kwestor doprecyzowaniu uległ termin wypłaty. Od maja 2018 r. wszystkie stypendia finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej będą wypłacane na 14. dzień miesiąca (lub ostatni dzień roboczy jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy).