Informacja o procedurze ubiegania się o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  1. Podanie,
  2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu)
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).

Osoby zainteresowane składają dokumenty osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października br:

– studenci do Pani mgr Aldony Mizery (pokój nr 46)

– doktoranci do Pani mgr Elizy Nowickiej  (pokój 159)

 

Załączniki