Instrukcja generowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Poniżej znajdziecie instrukcję składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski generować możecie do 9 października w systemie USOSWeb.

https://usosweb.amu.edu.pl/Instrukcja_skladania_oswiadczenia_o_dochodach.pdf
https://usosweb.amu.edu.pl/Instrukcja_skladania_wniosku_o_stypendium_socjalne.pdf.