International Communication Association z udziałem naszych pracowników naukowych

Podczas 67. dorocznej konferencji International Communication Association, zorganizowanej w dniach 24 – 30 maja 2017 roku w San Diego (USA), odbyła się sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. (New) Media and Political Communication in Europe. W konferencji wzięło udział około 3 tysięcy badaczy z całego świata.

W sesji PTKS uczestniczyli przedstawiciele Polski, Szwajcarii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii. Wystąpienia dotyczyły komunikowania politycznego w Europie w dobie nowych mediów i w obliczu coraz silniej zaznaczonych tendencji populistycznych.

Sesję poprowadziła prof. UAM dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – członek Zarządu PTKS. Polskę na tej sesji reprezentowały ponadto: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) i dr hab. Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński).

Podczas konferencji promowane były czasopisma wydawane na naszym Wydziale.