Jubileusz prof. Zdzisława Puśleckiego

Prof. Zdzisław W. Puślecki obchodził niedawno Jubileusz 70-tych urodzin i 47 lat pracy naukowej. Z tej okazji spotkaliśmy się w mikołajki, 6 grudnia by podziękować profesorowi za lata pracy najpierw w Instytucie, a później na Wydziale.

Prof. Puślecki jest kierownikiem Zakładu Gospodarki Międzynarodowej WNPiD UAM, zajmuje się badaniem stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych.