Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zapraszają na konferencję dziennikarską z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godzinie 11.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. 

Program:

– Otwarcie konferencji przez Patrona Honorowego konferencji prof. UAM dr. hab. Andrzeja Stelmacha
– Od heroizmu do profesjonalizmu. Rys historyczny Stowarzyszenia Prasy Lokalnej – Jerzy Mianowski, Prezes Zarządu SPL
– Wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjnych
– Prasa lokalna w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie – prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa WNPiD

Przerwa na kawę

– Rola mediów lokalnych w budowie społeczeństwa obywatelskiego – prof. UAM dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM, Kierownik Zakładu Kultury Politycznej WNPiD
– Prasa lokalna – czy istnieje potrzeba wyodrębnienia praw pokrewnych wydawców – prof. dr hab. Jacek Sobczak, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie i dr Ksenia Kakareko, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW
– Regulacje dotyczące ograniczenia koncentracji kapitału medialnego – szansa dla wolności mediów czy zagrożenie dla wolności gospodarczej?” – prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, WNPi D UAM
– Media lokalne a regionalizm wielkopolski – Stanisław Słopień, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu
– Entuzjastyczne początki prasy lokalnej i sublokalnej – Krystyna Sorbian-Góral, Prezes Zarządu SPL w l. 1992 – 1996
– SPL na przełomie wieków – Lechosław Majchrzak, Prezes Zarządu SPL w l. 1996 – 2007

– Obiad

Organizatorzy: Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Patronat honorowy:
– Wojewoda Wielkopolski
– Izby Wydawców Prasy
– Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Partner przedsięwzięcia;
– Wągrowiecka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.

Patronat medialny:
– TVP 3 Poznań
– Radio Poznań
– Głos Wielkopolski
– Wielkopolska Telewizja Kablowa
– TV Wielkopolska
– Nasz Głos Poznański