Jubileuszowa Konferencja Dziennikarska z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

 

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Poznaniu oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zapraszają na konferencję dziennikarską z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, która odbędzie się 29 września 2017 r. o godzinie 11.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. 

 

Program:

– Otwarcie konferencji przez Patrona Honorowego konferencji  prof. UAM dr. hab. Andrzeja Stelmacha

–  Od heroizmu do profesjonalizmu.  Rys historyczny Stowarzyszenia Prasy Lokalnej  – Jerzy Mianowski, Prezes Zarządu SPL

– Wręczenie wyróżnień i listów gratulacyjnych

– Rola i znaczenie prasy lokalnej w demokratycznym i obywatelskim społeczeństwie  – prof. zw.  dr  hab. Ryszard Kowalczyk, Kierownik Zakładu Dziennikarstwa  

Rola mediów lokalnych w budowie społeczeństwa obywatelskiego – prof. UAM  dr. hab. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM, Kierownik Zakładu Kultury Politycznej  

–  Media lokalne a regionalizm wielkopolski – Stanisław Słopień, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu

–  Entuzjastyczne początki prasy lokalnej i sublokalnej  – Krystyna Sorbian-Góral, Prezes Zarządu SPL w l. 1992 – 1996

–  SPL na przełomie wieków – Lechosław Majchrzak, prezes Zarządu SPL w latach 1996 – 2007

– Wystąpienia gości

– Obiad

Prowadzenie: Franciszek Szklennik, Wiceprezes Zarządu SPL