Konferencja międzynarodowa „One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”

Toruńska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej  „One Belt, One Road – nowe perspektywy współpracy państw Nowego Jedwabnego Szlaku”, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia br. Chińska inicjatywa odtworzenia historycznego Jedwabnego Szlaku w ramach projektu „One Belt, One Road” – „Jeden Pas, Jedna Droga” – nabiera coraz realniejszych kształtów. Projekt ma wieloaspektowy charakter i dotyka niemal wszystkich wymiarów naszego życie. W perspektywie kilkunastu najbliższych lat doprowadzi on niewątpliwie do znacznego zbliżenia narodów Azji i Europy. Jest to zatem wyzwanie, które stawia przed państwami i społeczeństwami nowe wyzwania.

Organizatorzy :

  • prof. Grzegorz Górski – Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa
  • prof. Lingyun Zhao – Uniwersytet Hubei w Wuhan (Chiny)

Zgłoszenia na konferencję prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na konferencję wraz z abstraktami wystąpień liczącymi do 500 słów na załączonym formularzu do dnia 2 listopada 2017 r. na adres: konferencja@kj.edu.pl

Opłata konferencyjna 200 zł/50 USD doktoranci: 50 zł/15 USD płatna do dnia 2 listopada 2017 r. na konto: PLN: BS w Toruniu 12 9511 0000 0000 1928 2000 0020 USD: BS w Toruniu 33 9511 0000 0000 1928 2000 0030 IBAN: GBWCPLPP

Organizatorzy przewidują publikację tekstów referentów, które ukażą się w recenzowanej (punktowanej) pracy zbiorowej jako e-book. Wybrane teksty zostaną także opublikowane w wersji papierowej. Warunkiem opublikowania tekstu jest otrzymanie pozytywnej opinii recenzenta.

Pełne teksty wystąpień należy nadsyłać do dnia 2 listopada 2017 r. na adres: konferencja@kj.edu.pl Miejsce konferencji Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń Strona konferencji www.konferencja.kj.edu.pl.