Konferencja naukowa „Forum Azja-Europa”

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Forum Azja-Europa”, która odbędzie się  w dniach 10 – 11 kwietnia  br., na naszym Wydziale. Spotkanie organizowane jest wspólnie przez Koło Naukowe Studiów Azjatyckich UAM, funkcjonujące przy WNPiD oraz Koło Naukowe Futurum Europae, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM. 
Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję na bliższe przyjrzenie się szeroko rozumianym stosunkom azjatycko-europejskim. Relacje między Europą oraz Azją na przestrzeni ostatnich lat ulegają coraz to większemu zacieśnieniu. Zwłaszcza w wyniku zawieranych porozumień, budowy nowych połączeń infrastrukturalnych, czy też podejmowanej współpracy w sferze kultury, znaczenie Azji z punktu widzenia europejskiej polityki zagranicznej, w jej politycznym jak i gospodarczym wymiarze niewątpliwie wzrasta, a relacje z partnerami z szeroko rozumianego Wschodu ulegają intensyfikacji na szczeblu międzynarodowym zarówno w formie bilateralnych umów zawieranych pomiędzy państwami, jak również w zakresie rozwoju współpracy regionalnych organizacji funkcjonujących na obu kontynentach.

Program konferencji dostępny w załączniku.