Konferencja naukowa „Ład energetyczny – rzeczywistość i idee”

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w VII Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców
i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:  Ład energetyczny – rzeczywistość i idee.  Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada i 1 grudnia br., w Poznaniu w gmachu A Uniwersytetu Ekonomicznego, przy Al. Niepodległości 10, sala 111 A.

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz kilka innych niezależnych od siebie jednostek badawczych: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych). Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych.

Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

Koordynatorzy sieci:
dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ
e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl
tel. +48 502 214 500

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie; istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 200 zł).
Zniżki dla doktorantów – cena 350 zł z publikacją!

Osoby zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 220 złotych, za zamieszczenie publikacji na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

Kierownictwo Komitetu Naukowego:
prof. UPP dr hab. Jacek Dach,
prof. UG dr hab. Tadeusz Dmochowski
prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
prof. AWL płk dr hab. inż. Witalis Pellowski
prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek
dr inż. Radosław Szczerbowski, PP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
mgr Marek Skociński
dr Joanna Mazurkiewicz