Konferencja naukowa „Przestrzeń kosmiczna w XXI wieku”

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wraz z Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej „Przestrzeń kosmiczna w XXI wieku”, która odbędzie się 30 listopada br. na naszym Wydziale.

Rok 2017 wyjątkowo obfituje w rocznice i wydarzenia związane z działalnością kosmiczną:

 • 4 października mija sześćdziesiąta rocznica umieszczenia na orbicie okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelity – Sputnika (1957),
 • 27 stycznia minęło pięćdziesiąt lat od podpisania Traktatu o przestrzeni kosmicznej (Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, 1967),
 • czterdzieści lat temu wystartowała sonda Voyager-1 – jedyny obiekt stworzony przez człowieka, który kiedykolwiek opuścił Układ Słoneczny (1977),
 • 19 listopada mija piąta rocznica przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej,
 • 17 lutego b.r. została przyjęta pierwsza Polska Strategia Kosmiczna.

Stwarza to okazję, by dokonać bilansu i oceny zarówno oczekiwań, jakie towarzyszyły początkom ery kosmicznej, jak i osiągniętych w jej trakcie rezultatów, dokonać diagnozy problemów, które stanęły na przeszkodzie realizacji niektórych celów, oraz sformułować prognozy odnośnie do przyszłości międzynarodowej współpracy kosmicznej i nowych celów w tej dziedzinie na miarę XXI wieku.

Z tą myślą Organizatorzy zapraszają do prezentacji wyników badań oraz interdyscyplinarnej dyskusji skoncentrowanej wokół szerokiego spectrum zagadnień dotyczących ewolucji wpływu przestrzeni kosmicznej na politykę, gospodarkę i bezpieczeństwo państw, rozpatrywanych z punktu widzenia nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, nauk o bezpieczeństwie, historii, socjologii, geografii i in.

Rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa i rozwoju państw sprawia, że coraz ważniejszy staje się niezakłócony dostęp do tego środowiska. Jest to szczególnie istotne nie tylko ze względu na wzrost liczby podmiotów kosmicznych (państwowych i komercyjnych), których aktywność wymaga stosownych regulacji prawnych, ale i ze względu na próby niektórych państw zdominowania przestrzeni kosmicznej w przekonaniu, że wynik przyszłych konfliktów zbrojnych na Ziemi będzie zależał od przewagi posiadanej w kosmosie.

W związku z tym proponujemy następujące obszary tematyczne konferencji:

● Wzrost znaczenia przestrzeni kosmicznej i dostępu do niej, dla bezpieczeństwa i rozwoju państw,
● Nowy wyścig kosmiczny, militaryzacja i uzbrajanie przestrzeni kosmicznej,
● Wpływ czynnika politycznego, ekonomicznego i wojskowego na rozwój programów kosmicznych,
● Nowe podmioty kosmiczne (państwowe i komercyjne),
● Rozwój i znaczenie ram prawnych i mechanizmów regulujących korzystanie z przestrzeni kosmicznej (twarde i miękkie prawo kosmiczne – kodeksy postępowania),
● Współpraca i rywalizacja państw w przestrzeni kosmicznej, rola regionalnych agencji kosmicznych
● Rozwój i znaczenie narodowych i regionalnych polityk, doktryn i strategii kosmicznych.

Rada programowa konferencji

 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach – przewodniczący
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Gałganek
 • Prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła
 • Prof. UAM dr hab. Anna Potyrała
 • Prof. UAM. dr hab. Łukasz Donaj

Sekretarz konferencji

 • Dr Rafał Kamprowski

Zgłoszenie uczestnictwa Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Sekretarza konferencji: rafal.kamprowski@amu.edu.pl do dnia 31. października 2017 r.
Formularz do pobrania.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł od osoby i obejmuje: – koszty organizacyjne (certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwa kawowa, lunch), – druk artykułu w recenzowanej publikacji (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji).
Wpłaty należy dokonać do dnia 10 listopada na rachunek bankowy: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko oraz cel: /K00000729/

Ważne terminy

 • 31 października nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z tytułem referatu i abstraktem
 • 10 listopada wniesienie opłaty konferencyjnej 10 stycznia złożenie pełnego tekstu artykułu wraz z oświadczeniem o autorstwie

Publikacja referatów Przesłane artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym wydawnictwie (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji).

Prosimy o przesłanie tekstów w wersji elektronicznej [kryteria: MS Word, czcionka 12, interlinia 1.5, objętość 0,5 arkusza wydawniczego (max. 20-23 tys. znaków), przypisy, streszczenie do 1000 znaków w j. polskim i angielskim; słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, afiliacja i adres e-mail autora, bibliografia na końcu artykułu] na adres e-mail: rafal.kamprowski@amu.edu.pl Oświadczenie o autorstwie prosimy przesłać na adres korespondencyjny: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM ul. Umultowska 89A 61-614 Poznań z dopiskiem: Konferencja Kosmos 2017

Kontakt e-mail: rafal.kamprowski@amu.edu.pl

Szczegółowy program konferencji oraz informacje organizacyjne prześlemy po 20. listopada 2017 r.