Konkurs dla dziennikarzy nt. działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w II edycji konkursu dziennikarzy, którzy w minionym roku (2017) opublikowali w tym zakresie materiały w prasie, radiu, telewizji lub w Internecie. Pula nagród to 15 tys. zł, a termin zgłoszeń mija 30 czerwca br. Konkursowi patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

„Nagroda NFOŚiGW – Eko Dziennikarz” to wyróżnienie publikacji i uhonorowanie dziennikarzy popularyzujących w mediach aktywność, dokonania i osiągnięcia Narodowego Funduszu w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii. Warunek udziału w konkursie to data publikacji: między 1 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2017 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1238,do-30-czerwca-nfosigw-czeka-na-zgloszenia-w-konkursie-dla-dziennikarzy-do-wygrania-15-tysiecy-zlotych.html.