Konkurs dla studentów i doktorantów „Poznań – wielka zmiana 1990-2015”

Fundacja Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk ogłosiła konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie dotyczące różnych aspektów zmian, które zaszły w Poznaniu w okresie 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenia demokratycznych reform.

 

 Celem konkursu jest zachęcenie i zainspirowanie studentów oraz doktorantów do pogłębienia refleksji nad charakterem i dynamiką tych zmian; wskazanie stojących u ich źródeł czynników, mechanizmów i osób oraz przedstawienie wpływu tych zmian na funkcjonowanie dzisiejszego i przyszłego Poznania.

Organizatorzy czekają na prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, aktywności obywatelskiej, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego oraz postaw światopoglądowych, aktywności artystycznej, instytucji kulturalnych i uczestnictwa w kulturze, urbanistyki i architektury, problematyki gospodarczej we wszelkich jej przejawach, zdrowotności, zagadnień środowiska naturalnego, ekologii oraz wszelkich innych zjawisk związanych z życiem miasta Poznania we wskazanym okresie.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 15 grudnia 2019 roku.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody pieniężne.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem.