Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek

Trwa I edycja ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego im. Krystyny bochenek w kategorii student. Grand Prix I edycji Konkursu i 5 tys. zł dla autora najlepszej publikacji autorstwa studenta, która ukazała się w 2017 roku! Na zgłoszenia prac czekamy do 25 stycznia 2018 r!

  •  Do konkursu w kategorii Student mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych z całej Polski (również obywatele innych państw), którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką.
  • Tematyka zgłaszanych do Konkursu prac w kategorii Student powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską.
  •  Warunkiem przystąpienia do Konkursu w kategorii Student jest publikacja zgłaszanego materiału w roku poprzedzającym przystąpienie do Konkursu (w radiu, w telewizji, w prasie, na stronie internetowej). Na prace (składane na nośnikach elektronicznych – np. pendrive) czekamy do 25.01.2018 roku.
  • Autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę własną i dwie współautorskie. Każda praca współautorska musi być zgłaszana za zgodą wszystkich autorów.
  •  Przypominamy, że Organizatorom w szczególności zależy na materiałach dziennikarskich najwyższej jakości. Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek – kategoria STUDENT”. Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów

Szczegóły: www.konkurskbochenek.us.edu.pl

Polub nas na FB: https://www.facebook.com/konkurskbochenek