Konkurs na reportaż „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”

Wyższy Urząd Górniczy i Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” zapraszają studentów dziennikarstwa do udziału w konkursie na reportaż pod hasłem przewodnim „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Jego celem jest przedstawienie dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy ludzi zatrudnionych w przemyśle wydobywczym oraz zagadnień z zakresu ochrony środowiska w górnictwie, dotyczących takich obszarów, jak np.:

  • ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych,
  • rewitalizacja obiektów pokopalnianych,
  • rekultywacja terenów górniczych.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, wydawanego przez Wyższy Urząd Górniczy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 marca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe  należy przesyłać na adres:

 Wyższy Urząd Górniczy – Redakcja Miesięcznika
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
Poniatowskiego 31
40-055 Katowice
z dopiskiem: Konkurs na reportaż

Kapituła konkursu, na podstawie oceny nadesłanych prac, przyzna trzy nagrody pieniężne: za I miejsce – 1500 zł, za II miejsce – 1000 zł i za III miejsce – 500 zł. Jury zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnień.

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 kwietnia 2018 r.   Zgłoszone do konkursu materiały oceniać będzie kapituła konkursowa pod przewodnictwem prezesa WUG Adma Mirka.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.