Konkursu dla dziennikarzy „Uzależnienia XXI w”

Fundację Inspiratornia zaprasza do udziału w konkursie dla dziennikarzy „Uzależnienia XXI w”. Jeszcze tylko przez 2 tygodnie można zgłaszać swoje prace.

Na tegoroczny konkurs można zgłaszać materiały dziennikarskie, które powstały i ukazały się między 01.10.2016 r. a 06.11.2017 r. Prace należy przesłać na adres fundacja.inspiratornia@gmail.com, wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na stronie www.fundacja-inspiratornia.pl.

Uzależnienie od Internetu czy pracy może dotyczyć wielu z nas, bo każdy ma swoje indywidualne problemy, które nałóg pomaga zagłuszać. Jednak media wciąż rzadko podejmują temat uzależnień behawioralnych i przez to świadomość społeczna w tym temacie jest wciąż niska – mówi Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia i dodaje – Od samego początku istnienia konkursu staramy się zmienić taki stan rzeczy i widzimy, że następuje progres.

Problem niskiej świadomości społecznej w temacie uzależnień poruszany był w badaniach CBOS (2012 i 2015). Ich autorzy zwracali uwagę na to, że znaczna część Polaków uważa, że osoby uzależnione są „same sobie winne”. Brak empatii dotyczy w największym stopniu uzależnienia od Internetu, hazardu i zakupów.

W ramach konkursu Fundacja Inspiratornia wspiera dziennikarzy swoją wiedzą i pomocą, w dotarciu do ekspertów czy bohaterów reportaży. Dostarcza również przystępne materiały dot. uzależnień behawioralnych. W ubiegłorocznym konkursie podobnie jak w I edycji zgłoszono ok. 50 prac, jednak ich poziom merytoryczny był dużo wyższy. Zwracali na to uwagę jurorzy konkursu.

– Autorzy materiałów zadają sobie trud dotarcia do specjalistów z zakresu różnego rodzaju uzależnień czynnościowych, a także do osób zmagających się z problemami związanymi z tymi uzależnieniami. Oprócz prezentacji samego zjawiska uzależnienia czynnościowego, większość prac podejmuje problem wieloaspektowo – starając się odnieść do przyczyn, zagrożeń, ryzyka, epidemiologii, a także – co bardzo cenne – profilaktyki i leczenia. Zróżnicowanie materiałów wyraża się także w tym, że autorzy starają się przekrojowo pokazać problem – dotykający zarówno kobiet i mężczyzn, dorosłych, młodzież i dzieci.  – stwierdziła Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta.