Kryteria rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

W załączniku zamieszczamy komunikat Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej dr. Przemysława Rachowiaka w związku z kryteriami rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej.

Załączniki