Kursy w ramach Uniwersytetu Otwartego na WNPiD

W nadchodzącym jesiennym trymsemestrze na naszym Wydziale prowadzone będą zajęcia w ramach czterech kursów. Rejestracja i szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Otwartego UAM: uo.amu.edu.pl.

I Kurs: Praca w służbach ochrony granic i urzędach celno-skarbowych

Kurs ma na celu głównie zapoznanie słuchaczy z problematyką ochrony granic, bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, krajową i międzynarodową współpracą służb granicznych, celnych i policyjnych. Kurs zawierać będzie informacje merytoryczne potrzebne podczas rekrutacji do służb takich, jak: Straż Graniczna, Służba Ochrony Lotniska, Służba Celno-Skarbowa, Służby Fitosanitarne. Poruszane będą aktualne problemy migracji, terroryzmu, działania polskich służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskich granic.

Prowadzący: dr Paweł Gondek.

II Kurs: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Kurs ten ma celu wykształcenie umiejętności budowania strategii miasta, gminy i regionu, wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięć lokalnych i regionalnych, przedstawienie form aktywizacji zawodowej w ramach działalności samorządu terytorialnego, analizę konkretnych przypadków korzyści, a także niewykorzystanych szans we współpracy miast partnerskich. Kurs kierowany jest do samorządowców, urzędników, osób aplikujących do pracy w urzędach na szczeblu lokalnym, osób zainteresowanych kandydowaniem w najbliższych wyborach samorządowych, a także wszystkich zaciekawionych funkcjonowaniem społeczności lokalnych.

Prowadzący: dr Paweł Gondek.

Kursy będą odbywały się na naszym Wydziale od października, w wybrane czwartki i piątki od godz. 17:30.

III Kurs: Modele gospodarcze w wybranych państwach świata- teoria i praktyka

Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat cech wspólnych oraz różnic wiodących modeli gospodarczych. Podczas zajęć poruszane będą takie tematy jak: Ewolucja amerykańskiego modelu rozwoju, Specyfika japońskiego modelu gospodarczego, Social state w modelu szwedzkim, Społeczna gospodarka rynkowa w RFN, Chilijski model rozwoju, Koreańska droga do rozwoju, Chińska trzecia droga, Kryzysy finansowe i gospodarcze.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder.

Kurs będzie odbywał się na naszym Wydziale od października, w środę od godz. 18:00.

IV Kurs: Jak robić biznes w Chinach i z Chińczykami. Chiński model rozwoju społeczno-gospodarczego

Celem kursu jest zrozumienie istoty chińskiego modelu rozwoju społeczno- gospodarczego, zwanego „kapitalizmem państwowym” w kontekście kulturowych uwarunkowań prowadzenia biznesu. Szczególny nacisk położony zostanie za pojęcie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach (handel, produkcja, usługi), szans i zagrożeń z tym związanych, współpracy z Chińczykami, negocjacji biznesowych, chińskich inwestycji zagranicznych. Kurs stanowić ma teoretyczną bazę najważniejszych informacji i danych, przydatnych małym i dużym polskim inwestorom planującym nawiązanie współpracy ekonomicznej i handlowej z Chińczykami.

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

Kurs będzie odbywał się na naszym Wydziale od października, w soboty i niedziele.