Materiały nt. wsparcia zdrowia psychicznego na UAM

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi wsparcia zdrowia psychicznego na naszej uczelni. Materiały te zostały opracowane przez interdyscyplinarny zespół powołany przez Panią Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.

Lista materiałów:

Oprócz materiałów informacyjnych w ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń dla pracowników dydaktycznych i doktorantów. W projekcie przewidziane są również szkolenia dla pracowników dziekanatów i bibliotek, a także dla studentów z zakresu skutecznych technik uczenia się, zarządzania sobą w czasie oraz warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych. Informacje o szkoleniach będą publikowane na stronach internetowych UAM, w Biuletynie UAM oraz będą rozsyłane pocztą elektroniczną.

Projekt realizowany jest pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej.