Mgr Aleksandra Galus stypendystką Fundacji UAM

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mgr Aleksandra Galus znalazła się w gronie czternaściorga doktorantów z kilku wydziałów UAM, którzy 9 listopada w Poznańskim Parku Naukowo-Technicznym zostali uhonorowani przez Fundację UAM!

 

Zainteresowania naukowe mgr Aleksandry Galus dotyczą międzynarodowej współpracy, której celem jest wspieranie rozwoju dziennikarstwa w krajach byłego ZSRR. Czym jest niezależność mediów i jak dziennikarze mogą przyczyniać się do postępu demokratycznych reform? Dlaczego bardziej rozwinięte państwa udzielają pomocy rozwojowej mediom z obszaru postradzieckiego? Jak wsparcie demokratyzacyjne wygląda w praktyce i kto je realizuje? Na te pytania poszukuje odpowiedzi w swojej pracy doktorskiej pod tytułem „Rola polskich organizacji pozarządowych (NGO) we wspieraniu mediów na Ukrainie w latach 2004-2018”.

Projekty polskich NGO dla ukraińskich dziennikarzy to świetny przykład współpracy dwóch państw, które drogi do demokracji rozpoczynały na początku lat 90-tych z podobnych pozycji, a współcześnie mierzą się z zupełnie innymi wyzwaniami. Głównym celem doktoratu jest ocena polskiej pomocy rozwojowej dla mediów na Ukrainie, którą realizują głównie organizacje pozarządowe. Aby poszerzać swoją wiedzę na temat współpracy rozwojowej, wspierania demokracji i roli mediów w procesach demokratyzacji, doktorantka brała udział w kilku międzynarodowych projektach naukowych, które realizowane były na UAM i na uniwersytetach w Birmingham, Sztokholmie, Göteborgu i Konstanz. Efekty pracy naukowej miała okazję prezentować na konferencjach zagranicznych (USA, Niemcy, Estonia, Ukraina) i krajowych. Aktualnie przebywa na stażu doktorskim na Ukrainie (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki), gdzie przeprowadza badania terenowe wśród ukraińskich NGO i dziennikarzy.

 

Fot. Fundacja UAM