Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Internal labour migration within the EU and EEA: the experience of Polish migrants to Norway”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej w ramach projektu badawczego „Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state – Case study of polish workers in Norway”, pt. „Internal labour migration within the EU and EEA: the experience of Polish migrants to Norway”, która odbędzie się w piątek, 6 października na naszym Wydziale.

Program:
13.30 – 13.45 Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. Andrzeja Stelmacha i Prodziekana ds. nauki prof. UAM dr hab. Macieja Walkowskiego (sala 43)
13.45 – 14.15 Wykład pt. “Welfare state model in XXI century” prof. (Steina Kuhnlego, Bergen University, Norway)
14.15 – 15.00 Dyskusja
15.00 – 15.30 Przerwa

Sesja warsztatowa (sala 256)

15.30 – 16.00 “Migrants families. The experiences of Poles in Norway” (prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak i dr Dominika Narożna)
16.00 – 16.30 “Welfare chauvinism or welfare skepticism? An experimental approach”(prof. Tor Midtbø i dr Cornelius Cappelen)
16.30 – 17.00 “Polish labour migrants and undeclared work in Norway”(prof. Ragnhild Louise Muriaas i dr Cornelius Cappelen)
17.00 – 17.15 przerwa
17.15 – 17.45 “Diversity and welfare state legitimacy in Europe. The challenge of intra-EU migration” (dr Cornelius Cappelen)
17.45 – 18.15 „Integration of Polish immigration in Norway”(prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak)
18.15 – 18.30 Podsumowanie (prof. Stein Kuhnle Professor i prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak)