Nabór tekstów do kwartalnika naukowego „Com.press. Pismo naukowe. Komunikacja i nauki o mediach”

Redakcja kwartalnika naukowego Com.press. Pismo naukowe. Komunikacja i nauki o mediach serdecznie zaprasza młodych naukowców, doktorantów, studentów ostatnich roczników do nadsyłania artykułów naukowych do drugiego w tym roku wydania czasopisma, które będzie nosiło tytuł „Zmiany w polityce a zmiany w mediach”. Decyzje polityczne, a także zmiany prawa mają swoje odbicie zarówno w funkcjonowaniu mediów tradycyjnych, jak i nowych mediów. Tematem drugiego numeru Com.pressu będzie powiązanie zmian w polityce i zmian w mediach.

Czekamy na artykuły mówiące o konsekwencjach zmian układu sił w polityce, zmian prawa itd. dla mediów, o wynikających z tego zmianach w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami medialnymi,  zmianach w dyskursie medialnym itd., a także o pomysłach i inicjatywach populistycznych, dotyczących relacji polityka-media.

Przykładowe zagadnienia, których mogą dotyczyć nadsyłane artykuły:

– zmiany regulacji prawnych a funkcjonowanie mediów;

– abonament a wolność mediów;

– problematyka polityczna w przekazach medialnych mediów publicznych i prywatnych;

– podziały polityczne a podziały w mediach;

– wpływ mediów na zmiany w polityce.

Jesteśmy również otwarci na artykuły o innej tematyce, związane z komunikacją i mediami.

Na propozycje artykułów do II numeru czekamy do 31 marca 2018.

Teksty artykułów z dołączoną krótką notatką o autorze, zdjęciem autora oraz oświadczeniem prosimy przesłać na adres: com.press.uj@gmail.com.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania artykułów, zasad publikacji, instrukcja dla autorów, jak i wzór oświadczenia dla autorów, znajdziecie w zakładce „Dla autorów” na stronie internetowej czasopisma: http://compress.edu.pl.

Wszystkie artykuły będą dostępne w otwartej formule (open access)