News Literacy Summer Institute in Poznań 2017

10 lipca rozpoczęła się kolejna edycja szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznań, która w tym roku potrwa do 13 lipca. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach tego programu gości 15 uczestniczek i uczestników z krajów takich, jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Serbia i Ukraina. Program jest efektem kooperacji wydziału z Centrum News Literacy Uniwersytetu Stony Brook (stan Nowy Jork), ma on na celu rozwój umiejętności pozwalających krytycznie analizować treści w mediach, co pozwala nie ulegać medialnej manipulacji.
Centrum News Literacy działające na WNPiD UAM pod kierownictwem Prorektora UAM prof. dr hab. Tadeusza Wallasa od dwóch lat popularyzuje amerykański program głównie na terenach Kaukazu, Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Pierwsze zajęcia wprowadzające do News Literacy poprowadzi Richard Hornik (wykładowca Szkoły Dziennikarstwa SBU oraz Dyrektor Partnerstw Zagranicznych Centrum News Literacy w Nowym Jorku), zaraz po oficjalnej inauguracji odbywającej się w poniedziałek 10.07 o godzinie 10:00. W kolejnych dniach uczestniczki i uczestnicy będą mogli brać udział również w zajęciach prowadzonych przez prof. dr hab. Dorotę Piontek (WNPiD UAM).

Koordynatorami projektu na WNPiD UAM są: mgr Agnieszka Filipiak, dr Eliza Kania i dr Rafał Wiśniewski, współorganizatorem projektu jest również Centrum Mobilności Transatlantyckiej UAM (reprezentowane przez mgr Jeroena van Den Boscha).