O pożytkach z milczenia – spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Zapraszamy na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, wieloletnim redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, a obecnie redaktorem seniorem tego pisma, które odbędzie się w piątek 6 października o godzinie 12:00 w Auli. Rozmawiać będziemy krótko po zdjęciu z ks. Bonieckiego nałożonego przed 6 laty przez przełożonego zakonnika zakazu wystąpień w mediach poza „Tygodnikiem Powszechnym”.